Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

White knight-Hiệp sỹ trắng

Views: 0