Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Went to the wall-Bị phá sản

Views: 0