Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Wash sale-Giao dịch nguỵ tạo

bán phủi tay

Views: 0