Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Top out-Giá hồi phục sau khi đã lên tối đa

Views: 0