Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Supply and demand-Cung ứng và nhu cầu, cung cầu

Views: 0