Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Stop loss order-Lệnh ngưng thua lỗ

Views: 0