Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Spot cash-Trả ngay bằng tiền mặt

Views: 0