Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Split close-Phân hoá giá vào lúc đóng cửa

Views: 0