Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Speculator-Người đầu cơ

Views: 0