Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Slump-Suy sụp

Views: 0