Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Share option-Quyền chọn mua cổ phần

Views: 0