Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Shake out-Bán tháo

Views: 0