Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell or buy at the opening-Bán hoặc mua lúc mở cửa

Views: 0