Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Sell on the bid-Bán theo giá đặt mua

Views: 0