Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Rights letter-Giấy có quyền ưu đãi mua

Views: 0