Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Reverse takeover-Mua ngược lại quyền kiểm soát

Views: 0