Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Quick ratio-Tỉ lệ chuyển đổi nhanh

Views: 0