Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Put option-Quyền chọn bán

Views: 0