Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Put and call-Hợp đồng quyền mua bán song hành

Views: 0