Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Pull the plug on the market-Kéo chốt thị trường

Views: 0