Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Prior preferred stock-Cổ phiếu ưu đãi hàng đầu

Views: 0