Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Price earnings ratio-Tỉ số giữa giá và lợi nhuận

Views: 0