Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Price dividend ratio-Tỉ số giữa giá và cổ tức

Views: 0