Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Plow back-Tái đầu tư lợi nhuận

Views: 0