Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Pass a dividend-Bỏ qua cổ tức

Views: 0