Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Partly paid-Chi trả một phần

Views: 0