Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Panic selling-Đổ xô đi bán

Views: 0