Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Overbought-Mua vượt mức

Views: 0