Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Ordinary share-Cổ phần thường

Views: 0