Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Offer price-Giá bán ra

Views: 0