Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Offer ahead-Giá đặt bán trước

Views: 0