Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

New high-Giá kỷ lục

Views: 0