Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Mooch-Người ham lợi

Views: 0