Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Market order-Lệnh mua bán theo giá thị trường

Views: 0