Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Mark to the market-Ghi điểm thị trường

Views: 0