Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Long stock-Chứng khoán đầu cơ giá lên

Views: 0