Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Long pull-Thu hút chờ giá lên

Views: 0