Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Junk bond-Trái phiếu giá thị thấp

Views: 0