Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Jobber-Người môi giới tự tạo thị trường

Views: 0