Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Heavy market-Thị trường tồn đọng

Views: 0