Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Gross sales-Doanh số gộp

Views: 0