Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Floor trader-Người buôn bán tại sàn giao dịch

Views: 0