Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Firm commitment offering-Đặt giá bán theo cam kết chắc chắn

Views: 0