Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dividend pay out ratio-Tỉ lệ trả cổ tức

Views: 0