Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Distress selling-Bán chứng khoán tịch biên với giá rẻ

Views: 0