Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Discount rate-Lãi suất chiết khấu

Views: 0