Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Discount from asset value-Giá chiết khấu theo giá trị tài sản

Views: 0