Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dip-Giá sụt nhẹ

Views: 0