Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Deficit financing-Tài trợ thâm hụt

Views: 0