Categories
Stock market terms – Thuật ngữ thị trường chứng khoán

Dead cat bounce-Tăng không có phương hướng

Views: 0